Please reload

מוזמנים להתחבר

בכל חודש בחצי השנה הראשונה של 2020 אנחנו הולכות להיפגש
למשך יום שלם בבית ההשראה שלי באביאל ובטבע מסביב.

זה לא מעגל נשים רגיל. זה מעגל מלכות.

אלו נשים משפיעות ואמיצות, שבאו לעשות טוב בעולם הזה,

לחזק את הנוכחות שלהן, להכפיל ולשלש את ההכנסה הכספית שלהן ואת תחושת ההנאה בחייה...