Please reload

מוזמנים להתחבר

חזון משותף

יותר מכל דבר אחר,

מחבר אותנו ומגייס אותנו לפעולה - חזון משותף.

מהסדנה האחרונה ביפו, צוות של 40 חברי הנהלה:

כוח הדימיון כשקבוצה שלמה מאמינה ומדמיינת ביחד,

הוא הכוח היצירתי שמאפשר להגשים כל מטרה מתוך רגש אמיתי. חיבור לתנועה אחת שיוצרת שיתוף פעולה, כדי ליצור אפילו א...

02/02/2019

איך לא ראיתי את זה אז?

לפני 5 שנים,

מוקפת בנשים אדירות מעוררות השראה,

ניבי הקטנה על הגב,

מפגש מנחות שאקטי חורף...

  

אז לא ראיתי שהציור השיתופי

מעביר את הווייב השיתופי של הקבוצה.

לא ידעתי להגדיר את זה אז,

חשבתי שמציירים ציור ביחד...

כשאני מסתכלת עכשיו על מה שצוייר שם,

זה כמו...