Please reload

מוזמנים להתחבר

סיפור החזרה האישית שלי לעצמי התחיל ממרחק גדול. זהו גם סיפור יצירתו של ״ספר הלב״, ובסוף הפוסט הזה גם רשימת הכלים האישיים שעזרו לי להרים את פרוייקט ההדסטארט שגייס 81,000 שח ואיפשר ל״ספר הלב״ להגיע למאות ילדות, נערות ונשים. אלו כלים שדורשים תרגול, אבל כדאי מאוד להכיר.

אבל...

אז מה הביא אותי לתל אביב, לפגישה עם יובל אברמוביץ׳?
(מחבר הספר ״הרשימה״, ״שנת החלומות״, ההזדמנות״,
שגייס במצטבר יותר ממיליון ש"ח במימון המונים)

״ספר הלב״ לוקח אותי שוב ושוב להרפתקאות,
והפעם דרך המשאלה האישית שלי.

אחד מדפי הספר מבקש לכתוב 3 משאלות,
ואחת המשאלות שלי היא לה...