Please reload

מוזמנים להתחבר

יוצאת עכשיו!!! אחרי 30 שנים של ציור כמה שמתווך ביני לבין העולם.
פוסט ארוך ומשנה תודעה :)

לפני 9 שנים נכנסתי לבית הזה באביאל,
בהריון עם נוגה בחודש שישי,
שנה ד בבצלאל.

כל הציורים שאתם מכירים צויירו במהלך 9 השנים האלה,
ואפילו פחות - רובם נוצרו אחרי שנוגה נולדה.

לא סיפרתי כמע...

18/09/2018

פוסט שנכתב לכבוד יום כיפור, אבל רלוונטי לכל יום של חיים. 

בעיקר למי שהולך בדרך של יצירה, של התפתחות (מבחינתי אין הבדל בכל מקרה).


סליחה שהלחצתי אותך,
שלא הקשבתי לגוף שלך,
שהעמסתי, שהוצאתי מפרופורציות,
שלא ראיתי את התמונה המלאה,
שהייתי צרת עין או מבוהלת,
שלא עצרתי להקשיב,
...