Please reload

מוזמנים להתחבר

18/09/2018

פוסט שנכתב לכבוד יום כיפור, אבל רלוונטי לכל יום של חיים. 

בעיקר למי שהולך בדרך של יצירה, של התפתחות (מבחינתי אין הבדל בכל מקרה).


סליחה שהלחצתי אותך,
שלא הקשבתי לגוף שלך,
שהעמסתי, שהוצאתי מפרופורציות,
שלא ראיתי את התמונה המלאה,
שהייתי צרת עין או מבוהלת,
שלא עצרתי להקשיב,
...

מה לעשות עכשיו?

אחד הדברים שמתסכלים יוצרים (לפי מה ששמתי לב אצל יוצרים רבים שאני פוגשת) - הוא ההתלבטות התמידית לגבי מה הדבר הנכון לעשות עכשיו,

והקושי לעצור ולראות קצת מעבר להיסחפות בזרם היומיום.

אני לא מדברת על הרגעים בהם אנחנו מפוקסים וברור לנו,

אלא על כל רגעי הביניים...