Please reload

מוזמנים להתחבר

חזון משותף

יותר מכל דבר אחר,

מחבר אותנו ומגייס אותנו לפעולה - חזון משותף.

מהסדנה האחרונה ביפו, צוות של 40 חברי הנהלה:

כוח הדימיון כשקבוצה שלמה מאמינה ומדמיינת ביחד,

הוא הכוח היצירתי שמאפשר להגשים כל מטרה מתוך רגש אמיתי. חיבור לתנועה אחת שיוצרת שיתוף פעולה, כדי ליצור אפילו א...

Photo by Greg Rakozy on Unsplash

איבדתי את הדרך 

אינספור פעמים

ובכל פעם

שמצאתי אותה שוב

היה היתה אחרת

יפה יותר,

חכמה יותר,

מתאימה יותר למידותי החדשות.

בעצם, גם כשחשבתי שהלכתי לאיבוד, 

הייתי בדרך לאורך כל הזמן.

כי ״הדרך שהיא הדרך, אינה הדרך״

בתקופה האחרונה יותר ויותר אנשי...