Please reload

מוזמנים להתחבר

אז מה הביא אותי לתל אביב, לפגישה עם יובל אברמוביץ׳?
(מחבר הספר ״הרשימה״, ״שנת החלומות״, ההזדמנות״,
שגייס במצטבר יותר ממיליון ש"ח במימון המונים)

״ספר הלב״ לוקח אותי שוב ושוב להרפתקאות,
והפעם דרך המשאלה האישית שלי.

אחד מדפי הספר מבקש לכתוב 3 משאלות,
ואחת המשאלות שלי היא לה...

שואלים אותי הרבה אנשים - ״למה הפסקת לצייר?״


לא החלטתי ביום בהיר אחד,
זה התגלה 
לאט 
לאט
עם הרבה אי ודאות
כמו תקופה 
שמגיעה לקיצה,
כשתקופה חדשה כבר מגיחה 
מאיפה שנובע העתיד.

אני עדיין מציירת בציור שיתופי,
כי שם מרתקת אותי הדינמיקה הקבוצתית,
וגם בניית והרחבת העסק כיצירה ב...