Please reload

מוזמנים להתחבר

שואלים אותי הרבה אנשים - ״למה הפסקת לצייר?״


לא החלטתי ביום בהיר אחד,
זה התגלה 
לאט 
לאט
עם הרבה אי ודאות
כמו תקופה 
שמגיעה לקיצה,
כשתקופה חדשה כבר מגיחה 
מאיפה שנובע העתיד.

אני עדיין מציירת בציור שיתופי,
כי שם מרתקת אותי הדינמיקה הקבוצתית,
וגם בניית והרחבת העסק כיצירה ב...

יציאת מואנה (ספוילר, תקראו בכל זאת)

פתאום אני רואה אותה חוצה את הים.
מואנה...
בטיסה בדרך חזרה מכנס של טוני רובינס בלונדון - סוף סוף ראיתי את הסרט,

ואני חושבת על העוצמה של הסיפור ועל איך שהתרבות השתנתה ממנהיג מבוגר - גבר - עם מקל גדול, משה - 
לילדה אמיצה, מנהיגת הכפר הבאה...