Please reload

מוזמנים להתחבר

חזון משותף

יותר מכל דבר אחר,

מחבר אותנו ומגייס אותנו לפעולה - חזון משותף.

מהסדנה האחרונה ביפו, צוות של 40 חברי הנהלה:

כוח הדימיון כשקבוצה שלמה מאמינה ומדמיינת ביחד,

הוא הכוח היצירתי שמאפשר להגשים כל מטרה מתוך רגש אמיתי. חיבור לתנועה אחת שיוצרת שיתוף פעולה, כדי ליצור אפילו א...

אז מה הביא אותי לתל אביב, לפגישה עם יובל אברמוביץ׳?
(מחבר הספר ״הרשימה״, ״שנת החלומות״, ההזדמנות״,
שגייס במצטבר יותר ממיליון ש"ח במימון המונים)

״ספר הלב״ לוקח אותי שוב ושוב להרפתקאות,
והפעם דרך המשאלה האישית שלי.

אחד מדפי הספר מבקש לכתוב 3 משאלות,
ואחת המשאלות שלי היא לה...