Please reload

מוזמנים להתחבר


נשים אדירות שימו לב.

אני גאה ומתרגשת מהתכנית הכי מלאה ומקיפה שלי עד כה, אחרי שהעברתי מעל 100 סדנאות וליוויתי אנשים מעוררי השראה בפרוייקטים ובליווי להגשמה.

קבוצת התפתחות שנתית - ספר הלב 
סקרנית לראות את הגדילה של כל אחת מהמצטרפות ואת הקשרים ההדדיים שיווצרו בקבוצ...

שואלים אותי הרבה אנשים - ״למה הפסקת לצייר?״


לא החלטתי ביום בהיר אחד,
זה התגלה 
לאט 
לאט
עם הרבה אי ודאות
כמו תקופה 
שמגיעה לקיצה,
כשתקופה חדשה כבר מגיחה 
מאיפה שנובע העתיד.

אני עדיין מציירת בציור שיתופי,
כי שם מרתקת אותי הדינמיקה הקבוצתית,
וגם בניית והרחבת העסק כיצירה ב...