top of page

מן התקשורת

ציור שיתופי וסדנאות חווייתיות לארועים

ראיון בערוץ 2, "יצירה מקומית" עם טל מן

הסיפור שמאחורי הציור - מגזין המושבות

כל זכרון 

bottom of page